Kde kúpiť električenku - radíme prehľadne a zrozumiteľne — Kodino

Kde kúpiť električenku

Simona Schreinerová
Publikované 10. 6. 2020

Mestská hromadná doprava funguje no veľkých aj menších slovenských mestách. Električenky je obvykle možné zakúpiť na viacerých pobočkách prevádzkovateľa a samozrejme aj online. Predplatný cestovný lístok si môžete v niektorých mestách kúpiť na týždeň, mesiac alebo až na rok. Okrem električeniek je tu, samozrejme, aj možnosť zakúpenia jednorazového cestovného lístka.

 1. Električenka Bratislava
 2. Električenka Košice
 3. Električenka Prešov
 4. Električenka Žilina
 1. Kde kúpiť električenku

  Električenka Bratislava

  Električenku pre MHD v Bratislave si môžete zakúpiť  na niektorom z predajných miest alebo online. Osobne tak môžete urobiť v predajniach Dopravného podniku Bratislava na Hodžovom námestí , na Hlavnej stanici, na ulici Mlynarovičova 14, pri moste SNP, na ulici Olejkárska 1, Krasňany – Gaštanový hájik a v MČ Dúbravke v OC Brestovka. Električenku si môžete zakúpiť na 7, 30, 90 alebo 365 dní.

  Električenka Bratislava sa dá zabezpečiť aj z domu. Samozrejme za predpokladu, že už máte Dopravným podnikom vydanú kartu. Na stránke Dopravného podniku Bratislava si môžete kúpiť električenku aj kúpiť novú kartu. Ak si kupujete jednorazové lístky priamo v MHD pomocou dopravnej karty (môže byť aj ISIC, Bratislavská mestská karta), online si môžete naplniť túto peňaženku. Niektoré tipy predplateného lístku si môžete kúpiť aj na svoju bezkontaktnú platobnú kartu.

 2. Kde kúpiť električenku

  Električenka Košice

  V Košiciach si môžete električenku kúpiť na predajných miestach Dopravného podniku mesta Košice. Nájdete ich na uliciach Bardejovská 6, Rooseveltova 3, Námestie Osloboditeľov (pred hotelom Centrum).  Električenka Košice sa dá kúpiť aj v partnerských predajniach (vybrané trafiky, obchody a pod.)

  Električenku si môžete zakúpiť aj online na už vydanú dopravnú kartu cez oficiálne stránky Dopravného podniku mesta Košice. Tu si môžete aj naplniť peňaženku na karte, ak si lístky kupujete jednorazovo, teda ak nemáte električenku.

 3. Kde kúpiť električenku

  Električenka Prešov

  Predplatené cestovné lístky pre HMD v Prešove si zakúpite v predajniach, ktoré sa nachádzajú na 4 miestach v meste.  Ide o Centrum mesta na Weberovej 2, Železničnú a autobusovú stanicu na Masarykovej 26, nákupné stredisko na sídlisku Sekčov a nákupné stredisko na sídlisku III.

  Električenka Prešov je dostupná aj online a 7 – dňový predplatný lístok (klasický papierový) si môžete zakúpiť aj v automatoch na cestovné lístky, ktoré nájdete na zastávkach MHD.

 4. Kde kúpiť električenku

  Električenka Žilina

  Električenka Žilina sa dá zakúpiť len osobne na predajných miestach Dopravného podniku mesta Žilina. Predajne sa nachádzajú na Mestskom úrade a na Námestí Andreja Hlinku.

  Zatiaľ nie je možné zakúpiť si lístky ani električenku online. Prostredníctvom SMS je možné zakúpiť si jednorazové cestovné lístky.