Fotovoltaika 2023: Cena investice, jak získat dotace, návratnost

DinoCZ
Publikováno 2. 1. 2021

Jestliže si člověk tak trochu pohrává s myšlenkou, že si pořídí vlastní fotovoltaickou elektrárnu, má k tomu jistě důvody. Solární panely na střeše domu neplní zrovna estetickou funkci. Dokonce ani ješitná chlouba pro zvědavé sousedy není důvodem pro instalaci solárních panelů na střechu. Existuje ale několik faktorů, které stojí za úvahu si fototovoltaickou elektrárnu pořídit.

Co si pod pojmem fotovoltaika představit

Je několik pojmů, které je třeba vysvětlit, a které jsou v tomto směru velmi důležité. Někdo totiž ani netuší, co to vlastně fotovoltaika je, co nabízí, jaké jsou její výhody a jaké místo je pro realizaci nejvhodnější.

Fotovoltaika 2023: Cena investice, jak získat dotace, návratnost

Fotovoltaika je mezinárodním názvem pro alternativní výrobu energie, která se získává ze slunečních paprsků. Zkráceně se používá zkratka FVE. Pomocí fotovoltaických článků se sluneční energie přeměňuje na elektřinu. Tento solární systém je jediné zařízení, díky níž je možné vyrobit elektřinu pomocí Slunce. Výkon je charakterizován od několika wattů až po několik stovek megawattů. Každá taková fotovoltaická elektrárna funguje v podstatě na stejném principu a se stejným zařízením. Ta se mohou od sebe lišit pouze samotnými vlastnostmi zařízení, které jsou závislé na výkonu a druhu napětí. Tyto solární prvky mohou mít různou velikost. Ve většině případů jsou umístěny na střechám objektů. Zde je největší využití solární energie, protože sluneční paprsky nejsou ničím zastíněny a jejich rozsah je obrovský.

Laicky jde tedy v případě fotovoltaiky o přímou přeměnu světelné energie na elektrickou energii. Sluneční záření je ve své podstatě také jedním z nejperspektivnějších zdrojů energie pro budoucnost. Díky solárním panelům tak lze energii akumulovat nejen na ohřev vody, ale lze ji ukládat i do baterií. Znamená to, že energie se může pak využít i v noci, kdy není denní světlo.

Důvody pro pořízení domácí fotovovoltaické elektrárny

Zájem o obnovitelné zdroje energie zejména v posledních letech prudce stoupl. Vyčerpávání zásob přírodních neobnovitelných zdrojů energie, jako je například ropa, plyn, uhlí a také s tím spojené ekologické riziko z provozu jaderných a tepelných elektráren k tomu jen přispělo. Pořízení fotovoltaických prvků má hned několik pozitivních faktorů. Ty oblíbenost a využití těchto alternativních zdrojů energie ještě zvýšily.

Úspora financí

Platit faktury za elektřinu je zcela normální a běžná záležitost moderní doby. V případě využití energie ze Slunce tyto platby prakticky odpadnou, protože poštou ani žádnou jinou službou fakturu ke Slunci není možné doručit. Spotřeba energie může být neomezená a náklady minimální. To je vlastně hlavní důvod, proč si pořídit vlastní domácí fotovoltaickou elektrárnu. Je vhodná nejen jako alternativní způsob výroby elektřiny, ale je to také možný způsob vytápění nebo ohřevu vody.

Dlouhá životnost

Skvělou zprávou je, že životnost solárních panelů se odhaduje na 15 až 20 let. Mnohým by se mohlo zdát, že je to krátká doba na využití obnovitelného zdroje energie. Je třeba upozornit na to, že po uplynutí této doby solární panely stále fungují a nabízejí své využití třeba dalších 50 let, jen s o něco menší účinností. Ale i tak jsou solární panely skvělou možností pro úsporu energie.

Ekologie

Solární panely nejsou jen prvky, které ušetří finanční prostředky za využití energie, ale díky jejich instalaci a využití sluneční energie se dá hovořit o pozitivním dopadu na životní prostředí. Všichni jistě slyšeli o tzv. skleníkovém efektu, který trápí svět poměrně dlouho. Fosilní paliva a jiné znečišťující látky, které jsou vypouštěny do ovzduší tento efekt ještě více prohlubují. Fotovoltaika nevyužívá žádná fosilní paliva a je tedy šetrná k životnímu prostředí.

Údržba a instalace

Solární panely nevyžadují žádnou speciální údržbu a jejich instalace je svěřena profesionálům, kteří ví, jak svou práci dělat dobře a zodpovědně. Celý proces instalace probíhá poměrně rychle a bez komplikací. Panely jsou umístěny do pevného profilu, který je přišroubován ke střeše. Velmi důležitým faktorem pro instalaci je stav střechy. Ta musí být bez zjevných problémů a tedy v dobrém stavu. Mnozí si také myslí, že jsou solární panely těžké a střecha tak bude velmi zatížená. Není to pravda, tyto panely váží mezi 13 a 25 kg a není tedy důvod k obavám.

Dotace

I když solární panely majiteli ušetří náklady na ohřev vody, elektřinu nebo teplo, může být jejich nevýhodou jejich vysoká pořizovací cena. Ta zájemce o fotovoltaiku mnohdy odradí. Cena solárních systémů se pohybuje od 5 000 Kč do 250 000 Kč. Je to také v závislosti na velikosti celého systému. Tady se nabízí možnost, získat dotaci na realizaci fotovoltaické elektrárny, která není zanedbatelná a jistě stojí za úvahu. O takovou dotaci může požádat každý, kdo má v úmyslu tyto solární panely umístit na střechu svého domu.

Jak získat dotaci na solární panely

Jak už bylo řečeno, o dotaci může požádat každý. Maximální výše této dotace je až 205 000 Kč, což není zanedbatelné a velikost systému nesmí přesáhnout velikost 10 kWp. Pokud jsou umístěny další panely a systém tedy přesáhne velikost 10 kWp, jde v podstatě o podnikání v oblasti energetiky a tady je administrativa poněkud jiná. Znamená to, že potřebují licenci od ERÚ a rovněž živnostenské oprávnění.

Získat nezávaznou cenovou nabídku

Velkou pomocí při získání dotací jsou samozřejmě odborníci, kteří poradí nejen s umístěním solárních panelů, ale také s administrativou, která může zajistit již zmiňovanou dotaci. Návrhy takového systému je možné doplnit a kombinovat různou technologií, která bude solární energii využívat a lze tak získat nejrůznější bonusy dotačního programu. Mnozí uživatelé to ani nevědí. Vhodnými partnery pro realizaci fotovoltaiky jsou samozřejmě odborníci, kteří se v této oblasti pohybují.

Například při realizaci tepelného čerpadla, které bude využívat právě solární energii ze solárních prvků umístěných na střeše, lze získat navíc i jednorázový bonus ve výši až 140 000 Kč.

Propočet výše dotace u jednoduchých fotovoltaických systémů

Fotovoltaická sestava

Jestliže má budova nainstalovanou fotovoltaickou sestavu a energie se využívá k ohřevu vody a neukládá se do baterií, je možná dotace od 40 000 Kč za 2 kWp instalovaného výkonu. Menší instalace bohužel na dotaci nárok nemají. Ke každé další 1 kWp instalovaného výkonu lze připočítat 10 000 Kč, a to pouze do již zmíněných 10 kWp.

  1. Fotovoltaický systém, který má velikost 3 kWp, může získat dotaci 50 000 Kč.
  2. Fotovoltaický systém, který má velikost 7 kWp, může získat dotaci 90 000 Kč.
  3. Fotovoltaický systém, který má velikost 10 kWp, může získat dotaci 120 000 Kč.

Systém s bateriovým úložištěm

Jedná–li se o fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm, je zde dotace vyšší. I v případě, že je minimální instalovaný výkon pro získání dotace 2 kWp. Pokud by se jednalo o instalaci se střídačem, což znamená uložení energie do baterií, dotace je zde ve výši 60 000 Kč. Každá další instalace 1 kWp pak navyšuje dotaci o 10 000 Kč. Nejvýše ovšem do celkových 10 kWp.

Tím to ale dotace nekončí, protože se k tomu připočítává dotace na baterie. Ta činí 10 000 Kč na každou 1 kWh. 2kWp fotovoltaickou elektrárnu tak musí doplňovat bateriové úložiště, jehož minimální kapacita je 2 kWh. Základem je v tomto případě 60 000 Kč a k tomu se musí přičíst dalších 20 000 Kč za baterie, což je 80 000 Kč. Pokud bude růst instalovaného výkon u vyšší, zvýší se i kapacita úložiště a dotace tak může dosáhnout až 200 000 Kč.

Systém s tepelným čerpadlem

Přebytky energie fotovoltaické elektrárny je možné také posílat do tepelného čerpadla. Zde činí základní dotace 100 000 Kč a to za fotovoltaický systém o velikosti 2 kWp se střídačem (baterií). Přičte-li se k tomuto systému další 4 kWp instalovaného systému společně s 6 kWh úložiště, je dotace navýšena na 200 000 Kč.

Spotřebitele je potřeba upozornit na to, že ne každé tepelné čerpadlo umí přebytky solární energie zpracovat. Podmínky, které musí tepelné čerpadlo splňovat, udávají nové normy NZÚ.

Poznámka: 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu za standardních podmínek). Fotovoltaická elektrárna, která má výkon 1 kWp, může vyrobit ročně zhruba 950 kWh elektrické energie.

Nezávazná cenová nabídka zdarma

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

🔋 Individuální cenová nabídka fotovoltaické elektrárny ZDARMA

Společnost Schlieger je jednička v počtu realizací v ČR. Zařízení si sama vyrábí, nabízí profesionální montáž, servis po celé ČR a 100% jistotu kvality.

Náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny jsou velmi individuální, ovlivňuje je řada faktorů. Abyste měli představu, můžete požádat o nezávaznou individuální cenovou nabídku zdarma. Stačí vyplnit formulář.

Mám zájem o nezávazný výpočet