Koniec lacných nákupov v Číne, DPH sa bude platiť aj za tovar do 22 EUR

Koniec lacných nákupov v Číne, DPH sa bude platiť aj za tovar do 22 EUR

26. augusta 2019

Možno ste si aj vy našli pod stromčekom darček, ktorý so Ježiško objednal až v ďalekej Číne u svojho partnera Alibabu. Nákupy v Ázjských e-shopoch sa zvýšili v posledných rokoch o desiatky percent. Nie len Slovákov ale aj ostatných Európanov láka nízka cena, oslobodenie od platby DHP a nulové poštovné. Jediným problémom je dlhá dodacia doba. Ježiško na vaše šťastie premýšľa s dostatočným predstihom, často už na konci leta či začiatku jesene. Čoskoro sa však bude musieť začať chovať inak. Európska rada schválila smernicu, ktorá zruší oslobodenie od platby DPH.

Tak ako je to teraz? Nedopúšťame sa objednávaním tovaru z Číny nejakého porušenia zákona? Je rozdiel medzi tým, keď si tovar kúpime v Číne, USA alebo niektorom štáte Európskej únie? A čo keď si tovar privezieme z cesty sami? Môžeme s tovarom z Číny naďalej kšeftovať a predávať ho za desaťnásobok pôvodnej ceny?

A čo ak si z Číny objednáme falošné LEGO a dánska spoločnosť od nás bude chcieť, aby sme ho zlikvidovali? Na to všetko sme sa opýtali kapitánky inžinierky Šárky Miškovskej, zástupkyne vedúceho oddelenia Colného úradu Praha Ruzyň.

1

Veľkým hitom je nakupovanie tovaru z Čínskych internetových obchodov. Dopúšťa sa bežný zákazník, ktorý si objedná napríklad spotrebnú elektroniku, nejakého porušenia zákona?

Bežný zákazník, ktorý cez internet nakupuje bezproblémový tovar sa žiadneho porušenia zákona nedopúšťa.

Pokiaľ bude nakupovať tovar, konkrétne elektroniku, za účelom ďalšieho predaja, tak sa ho už porušenie môže týkať. Napríklad, pokiaľ nie je tovar schválený distribútorom alebo tovar nebude spĺňať podmienky z hľadiska všeobecnej bezpečnosti výrobku.

2

Od akej ceny pre neho vzniká nejaká povinnosť?

U fyzickej osoby, ktorá nakupuje tovar cez internet príležitostne či pre svoju osobnú potrebu, alebo u právnickej osoby, ktorá tovar dováža za účelom ďalšieho predaja, sú stanovené limity, kedy je tovar od poplatkov súvisiacich s dovozom oslobodený.

Tovar do hodnoty 22 EUR je oslobodený. Toto platí do 31. 12. 2020.

Od hodnoty 22 EUR je tovar oslobodený od cla, ale nie od DPH. Toto je vypočítané z ceny tovaru a prepravných nákladov. Od hodnoty tovaru 150 EUR sa vymeriava aj clo aj DPH.

3

Z čoho všetkého sa cena vypočíta?

Ak myslíme colný dlh, ten sa vypočíta z hodnoty skutočne zaplatenej za zakúpený tovar na základe predložených dokladov. Tými sú doklad o objednaní tovaru, faktúra a doklad o zaplatení tovaru, napríklad výpis z PayPal alebo bankového účtu.

4

Sú nejaké druhy tovaru, ktoré sú vo zvláštnom režime? Či už z pozitívneho hľadiska (napríklad zdravotné potreby) alebo negatívneho (alkohol, tabakové výrobky).

Ak pod zvláštnym režimom myslíme zníženú sadzbu DPH, tak áno. Niektoré druhy tovaru sú pod touto zníženou sadzbou. Na vybrané výrobky, ako sú alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky, sa vzťahuje spotrebná daň a zároveň sa na ne  nevzťahuje oslobodenie od cla. Rovnako sa oslobodenie od cla nevzťahuje na parfumy a toaletné vody.

5

Aké ďalšie riziká takéto nákupy predstavujú?

Na niektoré výrobky a tovar sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia. Zakázané sú napríklad všetky omamné a psychotropné látky, rovnako látky s hormonálnym účinkom. Ďalej tiež všetky lieky a liečivá ako aj tovar, ktorý porušuje právo duševného vlastníctva. Do poslednej kategórie patria všetky napodobneniny a falzifikáty.

Pokiaľ sa tento tovar nachádza v zásielke, colníci ju zadržia. Príjemca sa tak v niektorých prípadoch môže dopustiť aj trestného činu.

6

Na internete som sa stretol s príbehom, že zákazník nakúpil tovar, ktorý porušoval autorské práva. Údajne bol vyzvaný, aby udelil súhlas s jeho likvidáciou, no on odmietol. Výrobca originálneho výrobku, myslím, že to bolo LEGO, ho údajne žaloval. Ide o klasický hoax alebo je na tom niečo pravdivé?

Colná správa zadrží tovar v zásielke na základe podozrenia z porušenia niektorého z práv priemyslového vlastníctva. Toto zadržanie sa oznámi adresátovi zásielky aj majiteľovi práva. Ak majiteľ práva dospeje k záveru, že sa jedná o falzifikát, pretože ho nevyrobil on a nebolo vyrobené ani oprávnenou osobou, môže v stanovenej lehote navrhnúť zničenie takéhoto tovaru.

Ak príjemca v stanovenej lehote vysloví so zničením súhlas, tak sa tovar zlikviduje. Ak nesúhlasí, môže majiteľ práva podať určovaciu žalobu. Tú mohol podať aj pred tým, ako navrhol zničenie. V takomto prípade je príbeh z internetu pravdivý.

7

Je tovar zo strany colníkov náhodne kontrolovaný?

Každý tovar, ktorý je dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný prechádza colnou kontrolou.

8

Na internete sú obchody, ktoré ponúkajú tovar zakúpený v e-shopoch v Číne za niekoľkonásobne vyššie ceny. Čo všetko takýto obchodník porušuje? Aké ďalšie povinnosti pre neho z takého podnikania vyplývajú?

Ak predajca ponúka svoj tovar v súlade s platnou legislatívou, je len na ňom, za aké ceny ho bude predávať. Z colného hľadiska však zaň musí riadne odviesť colný dlh.

Predajca musí tiež splniť všetky náležitosti zákona o elektronickej evidencii tržieb a nesmie porušovať práva duševného vlastníctva.

9

Lepšiu elektroniku či oblečenie si ľudia nechávajú posielať napríklad z USA. Je tam postup z vašej strany rovnaký?

Opäť ide predovšetkým o to, aby bol za tovar odvedený colný dlh, ktorý vznikol jeho dovozom. Tovar tiež nesmie porušovať práva duševného vlastníctva ani všeobecnú bezpečnosť výrobku.

10

A čo nákupy v štátoch Európskej únie? U nich je to rovnaké ako u nás?

Na tovar z iných členských štátov sa nevzťahujú colné poplatky vzhľadom k voľnému pohybu tovaru.

11

Mohla by ste mi prezradiť ešte nejaké iné fenomény súčasnosti, na ktoré by sme mali našich čitateľov upozorniť?

Určite je to pripravovaná zmena v platbe DPH za všetok tovar v zásielkach zasielaných zo štátov mimo Európsku úniu. Táto zmena prichádza do platnosti 1. januára 2021. Oslobodenie od DPH do hodnoty tovaru 22 EUR prestane v tento deň platiť.

Pred samotným nákupom odporúčam preveriť internetový obchod aj samotného predajcu. Tým môžete predísť prípadným problémom, ktoré môžu nastať nákupom nekvalitného a pochybného tovaru.

12

Čo ak si tovar priveziem sám. Napríklad z pracovnej cesty mimo Európsku úniu? Aké mám povinnosti a od akej hodnoty tovaru?

Cestujúci prilietajúci z krajín mimo Európsku úniu si môžu priviesť tovar, ktorý je od dovozných poplatkov oslobodený až do hodnoty 430 EUR. Ak osoba cestuje inou ako leteckou dopravou, tovar je oslobodený od poplatkov do hodnoty 300 EUR. Do 15 rokov je tento limit 150 EUR na osobu, bez ohľadu na dopravný prostriedok. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na alkohol.

Pri dovoze tabakových výrobkov platí oslobodenie od DPH nasledovne

Pri leteckej preprave:

  • 200 ks cigariet
  • 100 ks cigariek
  • 50 ks cigár
  • 250 g  tabaku na fajčenie

Pri inej ako leteckej preprave:

  • 40 ks cigariet
  • 20 ks cigariek
  • 10 ks cigár
  • 50 g  tabaku na fajčenie

Ak tovar presiahne túto hranicu, je cestujúci pri príchode povinný vstúpiť do červenej zóny s nápisom „Niečo na preclenie“ a tovar predložiť službu konajúcim colníkom.

13

Ako v praxi prebieha colné konanie? Musí sa všetko riešiť osobne alebo je to možné aj cez internet?

Možné sú dva spôsoby. U fyzickej osoby je častejšie osobné preclenie tovaru. Právnická osoba používa vo väčšine prípadov elektronický systém odbavenia, tzv. e-dovoz. V oboch prípadoch je možné využiť služby deklarantských spoločností, ktoré poznajú colné predpisy. S tými môže mať neznalá osoba značné problémy.